Verlagen

Verlagen

VAN BERMEN
Aanvullen

Aanvullen

VAN BERMEN
Aanbrengen

Aanbrengen

BERMTEGELS

BERMVEILIGHEID

PRIORITEIT NUMMER ÉÉN

Wegbeheerders van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat hebben een zorgplicht met betrekking tot veilige bermen.

In Nederland vinden jaarlijks bijna 200 dodelijke bermongevallen plaats en ruim 800 bermongevallen met ziekenhuisopname als gevolg. Dit is bijna een vijfde deel van alle ernstige ongevallen. Verreweg de meeste ernstige bermongevallen gebeuren op 50- en 80 km/uur wegen.

In de meeste buitengebieden van gemeenten bestaat het overgrote deel uit (te) smalle B-wegen. In de loop der jaren zijn met name landbouwmachines steeds zwaarder en breder geworden. Door intensivering en concentratie van veehouderijen is ook het zwaardere vrachtverkeer in het buitengebied fors toegenomen. Bij passeerbewegingen op deze wegen wordt veelvuldig door de berm gereden, met als gevolg kapot gereden bermen.

Om een veilige berm te creëren moeten er enkele maatregelen genomen worden.

  • Er moet een zo klein mogelijk niveauverschil zijn tussen het wegdek en de berm
  • Aanbrengen van een goed afwaterend profiel in de berm
  • Aanbrengen van bermverharding zoals grastegels, bermcrete of semiverharding zoals menggranulaat, grauwacke, duomix

Uit onderzoek is gebleken dat bermverharding een reductie van 20 tot 40% van het aantal bermongevallen met letsel oplevert. Bovendien zijn veilige, verstevigde bermen van groot belang voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers. Gemato B.V. is een bedrijf dat zich volledig richt op het creëren en in stand houden van veilige bermen.

BERMVERHARDING

VOLGENS DE RICHTLIJNEN

Gemato Bermveiligheidstechniek
Gemato Bermveiligheidstechniek
Gemato Bermveiligheidstechniek

VRAAG EEN OFFERTE AAN

BEL ONS OF MAIL ONS

GEMATO B.V.

Met geavanceerde technieken en een modern, specialistisch machinepark is Gemato B.V. de aangewezen partij om wegbeheerders en aannemers van dienst te zijn om aan deze zorgplicht te voldoen. Neem contact met ons op voor meer informatie.